Kết nối BOT hỗ trợ đặt lệnh trên sàn giao dịch Binance

Giúp bạn giao dịch spot dễ dàng và quản lý lệnh giao dịch của bản thân trên ứng dụng Telegram.

Kết nối bot

Hướng dẫn kết nối Bot hunter 5.0

Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch