Hình thức thanh toán và phương thức cung ứng dịch vụ

Bạn có thể đăng ký tài khoản khóa học tại Tuệ Trading bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tuệ Trading. Sau khi nhận được chuyển khoản, Tuệ Trading sẽ tiến hành nâng cấp tài khoản của bạn trong vòng 24 tiếng.

Bạn vui lòng liên hệ số 0933.04.05.86 trước khi thanh toán và kích hoạt khoá học.

Thân ái!

Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, Tuệ Trading tạm dừng khóa học của bạn. Dữ liệu Tuệ Trading của bạn vẫn được lưu trong hệ thống, bất cứ lúc nào bạn gia hạn trở lại các thông tin cũ của Tuệ Trading vẫn được giữ nguyên.

Tuệ Trading cung cấp gói dùng thử miễn phí các bài học cơ bản để bạn có thể trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua. Vì vậy khi đã nâng cấp tài khoản, Tuệ Trading không hỗ trợ hoàn trả phí. Nếu bạn hủy Dịch vụ giữa chừng, phần tiền dư cho thời gian còn lại chúng tôi không hoàn trả.