GIAO DỊCH BOT HUNTER 5.0

Kết nối BOT hỗ trợ đặt lệnh trên sàn giao dịch Binance

Giúp bạn giao dịch spot dễ dàng và quản lý lệnh giao dịch của bản thân trên ứng dụng Telegram.

Kết nối BOT dùng thử miễn phí

1. HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BOT HUNTER 5.0

1 – Giới Thiệu Bot Hunter 5.0 Hỗ Trợ Đặt Lệnh Và Giao Dịch Trên Sàn Binance

2 – Hướng Dẫn Kết Nối Bot Hunter Với Tài Khoản Sàn Giao Dịch Binance

3 – Giới Thiệu Về Giao Diện Bot Hunter 5.0 Và Các Câu Lệnh Cơ Bản

2. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH

4 – Buy BNB 300 1000 USDT

5 – Sell 10 BNB 300 USDT

6 – Buy BNB limit 1000 USDT

7 – Sell 10 BNB limit USDT

8 – Buy BNB market 1000 USDT

9 – Sell BNB market 1000 USDT

10 – Buylimit BNB at300 1000 USDT tp400 sl250

11- Buylimit BNB at300 1000 USDT tp400

12 – Buylimit BNB at300 1000 USDT tp20% sl-10%

13 – Buylimit BNB at300 1000 USDT tp20%

14 – Buystop BNB at300 1000 USDT tp400 sl250

15 – Buystop BNB at300 1000 USDT tp400

16 – Buystop BNB at300 1000 USDT tp20% sl -10%

17 – Buystop BNB at300 1000 USDT tp20%

18 – Sell 10 BNB at300 USDT 1buy250 2buy350

19 – 10 BNB at300 USDT 1buy-30% 2buy10%

20 – Sell 10 BNB at300 USDT allbuy250

21 – Sell 10 BNB at300 USDT allbuy-30%

22 – Sell 10 BNB at300 USDT onlybuy250

23 – Sell 10 BNB at300 USDT onlybuy-30%

24 – Sell 10 BNB USDT tp400 sl250

25 – Sell 10 BNB USDT tp20% sl-10%

26 – Sellstop 10 BNB 250 USDT

27 – Sellstop 10 BNB -10% USDT

28 – Sellstop 10 BNB 250 USDT buy 200

29 – Hướng Dẫn Câu Lệnh Quản Lý Lệnh Giao Dịch Và Quản Lý Tài Khoản

Kết nối BOT sử dụng ngay
vào nhóm telegram Tìm hiểu

Lưu ý: bạn phải kết nối đúng với Bot giao dịch @Hunter5_0_bot và liên hệ bộ phận hỗ trợ nếu có những vấn đề thắc mắc.

Thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ bên dưới:

Telegram: @nhs11101998Email: info@tuetrading.com | Số điện thoại: 027.47.308.159

Thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ bên dưới:
  • Telegram: @nhs11101998
  • Email: info@tuetrading.com
  • Số điện thoại: 027.47.308.159